EREKCJA ARCHIWUM DIECEZJALNEGO.

Na zasadzie kan. 375 Kodeksu Prawa Kan. oraz art. 144 Synodu Plenarnego Polskiego z 1936 r. niniejszym dekretem eryguję nową instytucję kościelną p. n. „Archiwum Diecezjalne w Kielcach”,

której celem będzie:

  1. przechowywanie wszelkich aktów odnoszących się do dziejów i uprawnień Kościoła na terenie diecezji kieleckiej;
  2. ułatwianie organom Władzy Duchownej i pracownikom naukowym w korzystaniu ze starych archiwaliów kościelnych. Aby ta instytucja mogła spełnić swe zadanie, w myśl kan. 384 § 2 odpowiednim statutem zakreślamy jej granice działania,

a wykonanie powierzamy Archiwariuszowi Diecezjalnemu.

† Czesław Biskup

Dan w Kielcach dn. 25 marca 1939 r.