SEKCJA INWENTARYZACJI I KONSERWACJI

Dane ogólne.

Podstawy prawne:

Dnia 25 marca 1939 roku bp Czesław Kaczmarek erygował Archiwum Diecezjalne w Kielcach. Dnia 28 marca tegoż roku zatwierdził statut nowej instytucji diecezjalnej. Paragraf IX stanowi:

"Archiwariusz powinien w porozumieniu z profesorem historii kościelnej podawać corocznie alumnom Seminarium Duchownego zasadnicze pojęcia o archiwistyce, oraz może prowadzić z nimi ćwiczenia praktyczne przy porządkowaniu, katalogowaniu  i opracowywaniu naukowem[!] materiałów archiwum diecezjalnego".

 Cele:

- spotkanie z dokumentem archiwalnym, działania edukacyjne obliczone na upowszechnianie wiedzy z dziedziny archiwistyki;

- pomoc dla pracowników archiwum w pracach inwentaryzacyjnych i w działaniach konserwacyjnych (ćwiczenia).

 

Osoby zaangażowane do działań edukacyjnych w archiwum tworzą Sekcję Archiwalną w ramach Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na forum Archiwum Diecezjalnego w Kielcach Sekcja Inwentaryzacji i Konserwacji złożona jest ze studentów ŚUTW oraz ze studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Sekcja działa od początku roku akademickiego 2012/2013. Zoorganizowanie sekcji jest działalnością statutową archiwum. Skierowanie oferty edukacyjnej do wiernych świeckich jest rozszerzeniem intecji prawodawcy kościelnego i naturalnym etapem rozwoju eklezjologii kieleckiej. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że bp. Czesław Kaczmarek był założycielem Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, jak również założycielem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej. Instytut po roku funkcjonowania liczył 334 członków.

Spośród uczestników Sekcji Inwentaryzacji i Konserwacji alumni poszerzają swoją wiedzę na forum działającego w seminarium Koła Historycznego. Ponadto alumni jak również studentki ze ŚUTW uczestniczą w referatach Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego w Kielcach Imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka oraz w wykładach Kursu Przewodników Diecezji Kieleckiej.  

 

Lista studentek ze Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

 1. Grażyna Biegalska
 2. Zofia Chałat
 3. Barbara Kobus
 4. Halina Radziejewska
 5. Maria Szczudłowska
 6. Lidia Szostkiewicz
 7. Maria Trylska
 8. Anna Wąsowska

Lista studentów z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach:

 1. Piotr Misztal
 2. Daniel Olejarczyk
 3. Ireneusz Kamiński
 4. Mateusz Szostak