Dzień Kobiet Dzień Kobiet Daniel Olszewski Mapy Jan Długosz
13.05.2016
Czuwanie w Miechowie
08.03.2016
Dzień Kobiet
09.02.2016
Wspomnienia o śp. ks. prof. D. Olszewskim
12.01.2016
Mapy, plany i rysunki architektoniczne skasowanych klasztorów
15.12.2015
Jan Długosz
prof. dr hab. W. Kowalski
Wykłady Pielgrzymka Prandocin Parafia Prandocin Cztanie u Metzgera Wykłady 2015-10-24
12.12.2015
Wykłady
20-22.11.2015
Pielgrzymka Grodzisko
17.11.2015
Prandocin
06.11.2015
Głośne czytanie u Metzgera
24.10.2015
Wykłady rok III
Święto patronalane TPADK Pacanów kurs rozdanie dyplomów Międzynarodowy Dzień Archiwów fotogaleria Ksiądz Kazimierz Sykulski Wykłady 2015-04-18
09.10.2015
Świętok Patronalne TPADK
11.09.2015
Kurs Przewodników, Pacanów rozdanie dyplomów
09.06.2015
Międzynarodowy Dzień Archiwów
25.04.2015
Ćwiczenia
Dersław z Buska
18.04.2015
Wykłady
Ksiądz Kazimierz Sykulski * marzec 2015 Oratorium Walne Zgromadzenie TPAD Wycieczka do Grodziska
14.04.2015
Ksiadz Kazimierz Sykulski
10.03.2015
Księża Represjonowani 1945-1956
08.03.2015
Dzień Kobiet
10.02.2015
Walny zjazd TPADK WK
7-8.02.2015
Grodzisko
wykłady wykłady wykłady w Miechowie Mieszkańcy Pińczowa w połowie XVII wieku
13.01.2015
Przyłęk Szlachecki
10.01.2015
wykłady
07.01.2015
wykłady w Miechowie
13.12.2014
wykłady
09.12.2014
Mieszkańcy Pińczowa
Wykłady 2014-12-06 Miechów, Glanów, Wysocice, Grodzisko, Minoga Pierwsze wykłady w Miechowie Wykłady Cmentarze kieleckie stan badań i problemy badawcze - Autorzy referatu: prof. dr hab. Urszula Oettingen i prof. dr hab. Jerzy Szczepański
06.12.2014
wykłady
22-23.11.2014
wycieczka  ćwiczenia
19.11.2014
Wykłady w Miechowie
15.11.2014
Wykłady
04.11.2014
Cmentarze kieleckie
wykłady wykłady Wojenne zniszczenia,Gryz Kingonalia 5-6.07.2014 Zakończenie I roku studium
26.10.2014
Wykłady II rok studium
09.10.2014
Święto Patronalne TPADK
09.09.2014 Wojenne zniszczenia 20.07.2014 Kingonalia 5-6.07.2014 Zakończenie I roku studium
Brazylijska Polonia - Przeszłość i Teraźniejszość Kościelec Kościelec  KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT KURSU  Konferencja naukowa RUBRYCELE I SCHEMATYZMY KOŚCIOŁA W POLSCE
08.07.2014 Brazylijska Polonia - Przeszłość i Teraźniejszość 17.06.2014 Konkurs – Zabytki Architektury Sakralnej DK 10.06.2014 Biblioteka kapitulna u progu reformy trydenckiej 09.06.2014
Konferencja na temat Kursu
23-25.05.2014
Rubrycele i schematyzmy kościoła w Polsce
 Starodruki z księgozbioru kanonika kieleckiego Wojciecha Strzemeskiego (XVI w.) Przekazanie relikwii bł. Zofii z Maciejowskicz Czeskiej Kościelec Kościelec Kościelec
08.04.2014
Księgozbiór kan. kieleckiego W.Strzemeskiego (XVI w.)
28-30.03.2014
przekazanie relikwii bł. Zofii  Czeskiej
22.03.2014
wykłady, ćwiczenia skarbiec  DK
15.03.2014
wykłady
28.02-02.03.2014
wycieczka
ćwiczenia
Kościelec Wykłady Kielce Ćwiczenia Św. Wojciech Kielce Archiwum Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr N.R.z Nazaretu
19.02.2014
Kaplica biskupów kieleckich
19.02.2014
wykłady
11.01.2014
ćwiczenia
Kościół Św. Trójcy
7.12.2013
ćwiczenia Katedra
10.12.2013
APK Zgromadzenia Sióstr N.R.z Nazaretu
Poświęcenie komputerów Kielce Wykłady-2013-12-14 Wykłady-2013-11-06 Wycieczka Św. Wojciech Kielce
18.11.2013
Poświęcenie komputerów.
16.11.2013
wystawa
"10 Przykazań"
16.11.2013
wykłady
6.11.2013
wykłady
26.10.2013
ćwiczenia Kielce
Wykłady-20131019 Kurs przewodników 2013 Zatwierdzenie statutu i wybór władz Towarzystwa.  Spotkanie integracyjne w diecezjalnym domu rekolekcyjnym w Skorzeszycach. Kult świętych patronów w prepozyturze kieleckiej w XVII-XVIII  wieku.
19.10.2013
wyłady
9.10.2013
rozpoczęcie kursu
08.10.2013
Zatwierdzenie statutu TPADK WK
09.07.2013
Spotkanie integracyjne w Skorzeszycach.
11.06.2013
posiedzenie TPADK WK
 Woda w służbie człowieka  Wyjazd statutowy do Rabki. Poświęcenie nowego magazynu. Referat - O roli archiwum diecezjalnego. Zebranie założycielskie. Temat: Kult bł. Wincentego Kadłubka patrona diecezji kieleckiej – referat ks. prof. dr. hab Daniela Olszewskiego. 2012-2013 Sekcja inwentaryzacji 2012-2013
14.05.2013
Woda w służbie człowieka
19-21.04.2013
Wyjazd statutowy do Rabki.
12.03.2013
Referat - O roli archiwum diecezjalnego.
9.10.2012
Zebranie założycielskie TPADK WK
2012-2013
Sekcja inwentaryzacji