Bibliografia Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (wybrane artykuły):

 

K. Dobrowolska, Kościół kielecki w czasie próby - promocja książki ks. dr. Gocela , "Niedziela", 56 (2013), nr 2, (wkładka kielecka), s. III.

K. Dobrowolska, Archiwum Diecezjalne już zmodernizowane , "Niedziela", 56 (2013), nr 13, (wkładka kielecka), s. VIII.

H. Radziejewska, Pobyt w Rabce - naukowo i historycznie , "Niedziela", 56 (2013), nr 40, (wkładka kielecka), s. VIII.

S. Konarska-Zimnicka, Konferencja naukowa "Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce". Kielce 23-25.05.2014 , "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne", 102 (2014), s. 437-446.

M. Medyński, Konferencja naukowa archiwistów kościelnych. Rubrycele i schematyzmy Kościła w Polsce , "Z dziejów miasta i regionu. Rocznik oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej", 5 (2014), s. 222-231.

M. Nabożny, Ogólnopolska konferencja na temat rubryceli i schematyzmów Kościoła w Polsce. Kielce 23-25 maja 2014 , "Resovia Sacra", 21 (2014), s. 545-547.

W. Burzawa, Kurs Przewodników , "Niedziela", 56 (2013), nr 44, (wkładka kielecka), s. VI.

H. Mazur, Akta instytucji wyznaniowych Kościoła rzymskokatolickiego w Archiwum Państwowym w Kielcach, "Archeion" 114 (2013), s. 205-219.

W. Burzawa, Augustiańskie skarby , "Niedziela", 57 (2014), nr 15, (wkładka kielecka), s. VII.

A. Kozieja, T. Orlikowska, Wojaże po diecezji kieleckiej , "Niedziela", 57 (2014), nr 16, (wkładka kielecka) s. VII.

[Informacja o referacie na temat biblioteki ks. W. Srzemeskiego] , "Niedziela", 57 (2014), nr 18, (wkładka kielecka), s. II.

M. Nabożny, Rubrycele i schematyzmy , "Niedziela", 57 (2014), nr 23, s. 48.

W. Burzawa, Jubileusz Archiwum Diecezjlnego w Kielcach , "Niedziela", 57 (2014), nr 23, (wkładka kielecka), s. III.

W. Burzawa, Kingonalia 2014 , "Niedziela", 57 (2014), nr 33, (wkładka kielecka), s. II.

S. Konarska-Zimnicka, Świętowanie w Archiwum Diecezjalnym , "Niedziela", 57 (2014), nr 46, (wkładka kielecka), s. III.

[Ogłoszenie o referacie: Mieszkańcy Pińczowa do połowy XVII w.] , "Niedziela", 57 (2014), nr 46, (wkładka kielecka), s. III.

P. Kardyś, "Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce" - konferencja naukowa archiwistów kościelnych w 75. rocznicę założenia Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1939-2014), dedykowana śp. ks. prof. Stanisławowi Librowskiemu. Archiwum Diecezjalne w Kielcach 23-25 maja 2014 r. "Archeion" 115 (2014), s. 719-721.

W. Burzawa, Skarby Ziemi Miechowskiej , "Niedziela", 58 (2015), nr 7, (wkładka kielecka), s. VIII.

A. Dziarmaga, Pożegnanie ks. prof. Daniela Olszewskiego , "Niedziela", 58 (2015), nr 9, (wkładka kielecka), s. I, III.

W. Burzawa, Nowe wyzwania dla  przyjaciół archiwum diecezjalnego , "Niedziela", 58 (2015), nr 10, (wkładka kielecka), s. VI.

M. Uchto, Planują reaktywować bractwo, a potem order miechowski , "Dziennik polski", 18-19.04.2015, ("Tygodnik miechowski"), s. B3.

Zdjęcie dnia [dzień otwarty], "Echo dnia" 2015, nr 131, s. 2.

Konferencja bożogrobców w Miechowie , "Niedziela" 58 (2015), nr 21, s. 23.

P. Kardyś, S. Konarska-Zimnicka, II Ogólnopolskie forum dyrektorów archiwów diecezjalnych 14-16.06.2015 Archiwum Diecezjalne w Kielcach , "Rocznik oddziału Polskiego Towarzytwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej. Z dziejów regionu i miasta" 6 (2015), s. 225-227.

M. U[chto], Bedą pielgrzymować do Miechowa , "Dziennik polski", 08.05.2015, s. B8.

M. Uchto, Tu kolana bardziej zginają się do modlitwy , "Dziennik polski", 11.05.2015, ("Tygodnik miechowski"), s. B8. [Relacja z pielgrzymki do Miechowa 09.05.2015.]

M. [Uchto], Naukowcy z całej Polski o bożogrobcach , "Dziennik polski", 25.05.2015, (Tygodnik miechowski), s. B8.

M. Uchto, Odkrywają tajemnice bożogrobców , "Dziennik polski", ("Tygodnik miechowski"), 30-31 maja 2015, s. B3.

K. Dobrowolska, Dziedzictwo bożogrobców zasługuje na głębsze badania , "Niedziela" 58 (2015), nr 26, s. 54

K. D[obrowolska], Dzień otwarty w archiwum diecezjalnym i państwowym , "Niedziela" 58 (2015), nr 26, (wkładka kielecka), s. III.

Ł. Zarzycki, Można było zobaczyć archiwalne rarytasy [dzień otwarty], "Echo dnia" (kieleckie), 2015, nr 132, s. 8.

W. Burzawa, Ze skarbca archiwów , "Niedziela" 58 (2015), nr 27, s. VI.

P. Kardyś, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach , "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 103 (2015), s. 421-426.

K. Dobrowolska, Nowy Korczyn św. Kingi , "Niedziela" 58 (2015), nr 32, (wkładka kielecka), s. I, VI, [I pielgrzymka diecezji kieleckiej do Nowego Korczyna 25.07.2015 r.]

W. B[urzawa], [Informacje o referacie na temat inwentaryzacji akt parafialnych dekanatu bodzentyńskiego oraz o naborze na kurs przewodników] , "Niedziela" 57 (2015), nr 36, s. II.

A. D[ziarmaga], Śladami joannitów , "Niedziela" 58 (2015), nr 44, (wkładka kielecka), s. VII. [Informacje o obecności przedstawicieli archiwum.]

W. B[urzawa], Drogocenny skarb , "Niedziela" 58 (2015), nr 44, (wkładka kielecka), s. II. [Święto patronalne TPADWKK.]

A. D[ziarmaga], Czuwanie modlitewne w Polskiej Jerozolimie , "Niedziela" 58 (2015), nr 49, (wkładka kielecka), s. VII. [Informacje o rozpoczęciu czuwań w Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie.]

 W. B[urzawa], Nocne czytanie , "Niedziela" 58 (2015), nr 49, (wkładka kielecka), s. III. [Informacje o zorganizowaniu czytania pamiętników bp. Łętowskiego.]

K. Krogulec, [wywiad:] Kornelia Major: Szukanie przodków nobilituje, spaja rodziny, jest coraz łatwiejsze, lecz spadkobierców Mieszka I nie ustalimy , "Echo dnia" (kieleckie), 2015 nr 254, s. 2.

A. Dziarmaga, Czuwali w Miechowie , "Niedziela" 59 (2016), nr 2, (wkładka kielecka), s. II. [Informacje o czuwaniu przy Grobie Bożym 11.12.2016 r.].

[A.] Kra[wiecka], Czytanie pamiętnika , "Echo dnia" (kieleckie), (relaks), (strefa imprez), 2015, nr 275, s. 17.

K. Dobrowolska, Pamięci ks. prof. Olszewskiego , "Niedziela" 59 (2016), nr 5, (wkładka kielecka), s. VI.

W. Burzawa, Oddali cześć św. Kindze , "Niedziela" 59 (2016), nr 6, (wkładka kielecka), s. VIII.

S. Osowski, Wspomnienie o śp. ks. prof. Danielu Olszewskim w pierwszą rocznicę śmierci , "Gazeta jędrzejowska" 24 (2016), nr 7, s. 6.

W. B[urzawa], Przewodnicy w bibliotece seminarynej , "Niedziela" 59 (2016), nr 14, (wkładka kielecka), s. II.

A. Dziarmaga, Milenium w regionie - z historii wielkiej mobilizacji , "Niedziela" 59 (2016), nr 16, (wkładka kielecka), s. I, VI-VII.