Aktualności, ogłoszenia

 Konferencja naukowa

 RUBRYCELE I SCHEMATYZMY KOŚCIOŁA W POLSCE

 W dniach 23-25 maja 2014 roku organizujemy w archiwum ogólnopolską konferencję naukową „Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce”. Konferencja dotyczy zachowanych kalendarzy liturgicznych oraz katalogów diecezji i zakonów. Przewidziane są 24 wystąpienia wybitnych specjalistów z różnych ośrodków naukowych. Konferencja organizowana jest w ramach 75. rocznicy założenia archiwum. Zapraszamy do archiwum zainteresowanych tematyką.

 Ks. dr Andrzej Kwaśniewski

 Dyrektor ADK