Aktualności, ogłoszenia

 

KONKURS – ZABYTKI ARCHITEKTURY SAKRALNEJ

DIECEZJI KIELECKIEJ (17.06.2014)

 

We wtorek 17 czerwca 2014 roku w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „Zabytki architektury sakralnej Diecezji Kieleckiej”. Konkurs adresowany był do gimnazjalistów i licealistów. Na zaproszenie do udziału odpowiedziały gimnazja z Rakowa, Sobkowa, Chęcin i z Kielc. Pracę, która otrzymała I miejsce w tej grupie wiekowej przygotował uczeń Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach Adam Sieroń. W grupie licealistów zwycięstwo przypadło uczennicy VI L.O. Ewie Olesińskiej.

Organizatorami konkursu było VI Liceum Ogólnokształcące w Kielcach oraz Archiwum Diecezjalne w Kielcach. Podczas uroczystości podsumowania przedstawiciele obu placówek pani dyrektor Renata Walęcka oraz ks. dr Andrzej Kwaśniewski podziękowali wszystkim uczestnikom za ich wkład pracy i zainteresowanie problematyką dziedzictwa kultury regionalnej.

dr Tomasz Ossowski

fotogaleria

Archiwum nieczynne w dniach 3-11.07.2014. Następnie czynne do końca lipca.

W sierpniu nieczynne.

Zwracam się z prośbą do Przyjaciół i Sympatyków Archiwum o rozpowszechnianie ogłoszenia za pomocą facebooka.

 

Pomimo przewy zapraszam dnia 8 lipca 2014 na referat ks. Kazimierza Długosza.

 
ks. A. Kwaśniewski 

KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT KURSU (09.06.2014)

 

 

Polskie Towarzystwo Teologiczne przy okazji wystawy dewocjonaliów SACROEXPO zorganizowało dnia 9 czerwca 2014 roku konferencję pt. "Kultura religijna i średniowiecze z perspektywy Kielc". Tematyka wykładów prowadzonych w archiwum posłużyła do zaprezentowania Kielc jako starego ośrodka polskiej kultury religijnej. Spotkanie połączone z refleksją naukową składało się z czterech wystąpień. Pierwsze wprowadzające miało charakter teologiczny Jana Pawła II rozumieniu kultury (ks. prof. dr hab. Roman Kuligowski). Trzy pozostałe referaty dotyczyły wykładów prowadzonych od roku w archiwum. Zaprezentowana została koncepcja kursu - Program Studium Historii Diecezji Kieleckiej (ks. dr Andrzej Kwaśniewski). Dr Piotr Kardyś przedstawił stan badań nad parafiami diecezji kieleckiej; referat ten był związany z przeprowadzonymi zajęciami w obecnym roku akademickim. Prof. dr hab. Beata Wojciechowska przedstawiła zagadnienie - Kościół wobec folkloru w Polsce późnego średniowiecza. Był to referat związany z zajęciami przewidzianymi na trzecim roku Studium Historii Diecezji Kieleckiej. Dorobek wypracowany w archiwum i na forum towarzystwa przyjaciół został wykorzystany do promocji Kielc na międzynarodowym forum SACROEXPO.

                                                                                                          ks. Andrzej Kwaśniewski

Zobacz:

plan konferencji

program wykładów SHDK

relacja na stronie diecezji

relacja na stronie seminarium

galeria