Aktualności, ogłoszenia

 

KONKURS – ZABYTKI ARCHITEKTURY SAKRALNEJ

DIECEZJI KIELECKIEJ (17.06.2014)

 

We wtorek 17 czerwca 2014 roku w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „Zabytki architektury sakralnej Diecezji Kieleckiej”. Konkurs adresowany był do gimnazjalistów i licealistów. Na zaproszenie do udziału odpowiedziały gimnazja z Rakowa, Sobkowa, Chęcin i z Kielc. Pracę, która otrzymała I miejsce w tej grupie wiekowej przygotował uczeń Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach Adam Sieroń. W grupie licealistów zwycięstwo przypadło uczennicy VI L.O. Ewie Olesińskiej.

Organizatorami konkursu było VI Liceum Ogólnokształcące w Kielcach oraz Archiwum Diecezjalne w Kielcach. Podczas uroczystości podsumowania przedstawiciele obu placówek pani dyrektor Renata Walęcka oraz ks. dr Andrzej Kwaśniewski podziękowali wszystkim uczestnikom za ich wkład pracy i zainteresowanie problematyką dziedzictwa kultury regionalnej.

dr Tomasz Ossowski

fotogaleria