Kurs Przewodników Diecezji Kieleckiej - 22.03.2014 r.

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus!

Data: 22.03.2014 (sobota) godz. 9 00.

 

 

Miejsce: Archiwum Diecezjalne w Kielcach.

Wykłady:

godz. 09 00-10 30, Sztuka romańska i gotycka na terenie diecezji kieleckiej, ks. dr P. Tkaczyk,

godz. 10 35- 11 25, ćwiczenia w katedrze do wykładu Sztuka romańska i gotycka na terenie diecezji kieleckiej, ks. dr P. Tkaczyk.

godz. 11 25-11 35 przerwa, godz. 11 35 -12 20, Historia diecezji kieleckiej, ks. dr A. Kwaśniewski,

godz. 12 20-12 45 długa przerwa (kawa, herbata),

godz. 12 45 – 14 15 Kapituły, parafie i klasztory na terenie diecezji kieleckiej, dr P. Kardyś.

Z poważaniem

ks. A. Kwaśniewski, Kielce 17.03.2014 r.