Aktualności, ogłoszenia

KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT KURSU (09.06.2014)

 

 

Polskie Towarzystwo Teologiczne przy okazji wystawy dewocjonaliów SACROEXPO zorganizowało dnia 9 czerwca 2014 roku konferencję pt. "Kultura religijna i średniowiecze z perspektywy Kielc". Tematyka wykładów prowadzonych w archiwum posłużyła do zaprezentowania Kielc jako starego ośrodka polskiej kultury religijnej. Spotkanie połączone z refleksją naukową składało się z czterech wystąpień. Pierwsze wprowadzające miało charakter teologiczny Jana Pawła II rozumieniu kultury (ks. prof. dr hab. Roman Kuligowski). Trzy pozostałe referaty dotyczyły wykładów prowadzonych od roku w archiwum. Zaprezentowana została koncepcja kursu - Program Studium Historii Diecezji Kieleckiej (ks. dr Andrzej Kwaśniewski). Dr Piotr Kardyś przedstawił stan badań nad parafiami diecezji kieleckiej; referat ten był związany z przeprowadzonymi zajęciami w obecnym roku akademickim. Prof. dr hab. Beata Wojciechowska przedstawiła zagadnienie - Kościół wobec folkloru w Polsce późnego średniowiecza. Był to referat związany z zajęciami przewidzianymi na trzecim roku Studium Historii Diecezji Kieleckiej. Dorobek wypracowany w archiwum i na forum towarzystwa przyjaciół został wykorzystany do promocji Kielc na międzynarodowym forum SACROEXPO.

                                                                                                          ks. Andrzej Kwaśniewski

Zobacz:

plan konferencji

program wykładów SHDK

relacja na stronie diecezji

relacja na stronie seminarium

galeria

W dniach 29-30 maja (czwartek-piątek) 2014 roku archiwum nieczynne. Zwracam się z prośbą do kwerendzistów o przesunięcie swoich prac na inne terminy.

 

ks. A. Kwaśniewski

dyrektor ADK

 Konferencja naukowa

 RUBRYCELE I SCHEMATYZMY KOŚCIOŁA W POLSCE

 W dniach 23-25 maja 2014 roku organizujemy w archiwum ogólnopolską konferencję naukową „Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce”. Konferencja dotyczy zachowanych kalendarzy liturgicznych oraz katalogów diecezji i zakonów. Przewidziane są 24 wystąpienia wybitnych specjalistów z różnych ośrodków naukowych. Konferencja organizowana jest w ramach 75. rocznicy założenia archiwum. Zapraszamy do archiwum zainteresowanych tematyką.

 Ks. dr Andrzej Kwaśniewski

 Dyrektor ADK