Aktualności, ogłoszenia

Polecane nowości:

Zdjęcia i relacja z pielgrzymki Kościoła Św. Trójcy w Kielcach do Miechowa (07.03.2015).

Relacja z archiwalnego dnia kobiet.

Relacja z referatu ks. prof. J. Mareckiego.

Polecam artykuł pana Władysława Burzawy o walnym zjeździe towarzystwa (10.02.2015).

Komunikat na dzień 10.03.2015.

Z racji referatu o represjonowanych księżach diecezji kieleckiej czas udostępniania w pracowni naukowej skrócony do godziny 1600. Archiwum udostępnia akta w godzinach 1300-1600. Wszystkich zapraszam na referat do auli (sala na piętrze).

ks. A. Kwaśniewski

Polecam nowości na stronie archiwum:

Relacja ze zjazdu walnego Towarzystwa Przyjaciół Archiwum (10.02.2015).

Zgodnie z zapowiedzią Pana Władysława Burzawy w najbliższym numerze „Niedzieli” sprawozdanie zostanie wydrukowane.

Relacja zaległa z pielgrzymki na Grodzisko. Przy tej okazji składam podziękowanie Autorce za wykonaną pracę.

Relacja na ten temat opublikowana została w „Niedzieli”.

               

ks. Andrzej Kwaśniewski