logo1 2 plArchiwum Diecezjalne w Kielcach od początku sierpnia 2018 roku w ramach przyznanej dotacjiz konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II” ogłoszonego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych realizuje projekt dot. wstępnego opracowania i kompleksowego zabezpieczenia materiałów archiwalnych. Działania te dotyczą przede wszystkim ksiąg metrykalnych przekazywanych aktualnie, na podstawie dekretu biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiegoz poszczególnych parafii do Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

 

W ramach projektu do końca października wykonano:

  • we wrześniu na stronie internetowej Archiwum Diecezjalnego zamieszczono informację o przyznaniu dotacji przez NDAP i rozpoczętych pracach związanych z realizacją projektu.
  • zrealizowano procedurę wyboru i przekazania wykonawcy pełnej konserwacji najstarszej księgi metrykalnej z Katedry Kieleckiej z lat 1594-1620. Dzieła tego podjęła się Pracownia EM2 z Krakowa.
  • dokonano spisu jednostek archiwalnych przyjętych do Archiwum Diecezjalnego.
  • wykonano ogólną ekspertyzę konserwatorską wraz z opinią konserwatorską o stanie zachowania akt.
  • wyodrębniono najbardziej zagrożone serie parafialnych akt i ksiąg metrykalnych do dezynfekcji (fumigacji).
  • firma „Dokumenta-Waldemar Michalec” w Radomiu na zlecenie Archiwum Diecezjalnego w Kielcach w październiku wykonała dezynfekcję (fumigację) 20 metrów bieżących jednostek archiwalnych.
  • w październiku 8 pań wolontariuszek głównie z kieleckiego Uniwersytetu III Wieku, które od wielu lat wspomagają Archiwum Diecezjalne swoją bezinteresowną pracą, rozpoczęło etap konserwacji zachowawczej zdezynfekowanych akt (m.in. czyszczenie, paginacja). Pracę te koordynuje pracownik archiwum.
  • akta po konserwacji zachowawczej przekazywane są do wykonania opisu archiwalnego i inwentaryzacji archiwalnej.