W związku z Ogólnopolskim Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych archiwum nasze nie prowadzi udostępniania w dniach 15-16 czerwca.  

 

Zapraszam kwerendzistów w innym czasie. Korzystając z okazji zapraszam na cześć otwartą forum - w poniedziałek od godziny 16. Plakat na stronie archiwum.

 

ks. Andrzej Kwaśniewski