Zarząd (2014-2018 r.):

 

 

Prezes – ks. dr Andrzej Kwaśniewski

 

Wiceprezes – dr Piotr Kardyś

 

Sekretarz – mgr Ewa Łęk-Nocula

 

Skarbnik – mgr Maria Kowalczyk

 

Członek – prof. dr hab. Jerzy Szczepański

 

 

Komisja rewizyjna (2014-2018 r.):

 

Lidia Szostkiewicz (przewodnicząca)

 

mgr Maciej Terek (wiceprzewodniczący)

 

mgr Karolina Kępczyk (sekretarz)