Obraz z ołtarza katedry kieleckiej

 

Patronem Towarzystwa jest bł. Wincenty Kadłubek. Motywy wyboru patrona były dwojakiego rodzaju. Bł. Wincenty jest autorem kroniki o dziejach ojczystych, jego ciało leży na naszej ziemi w archiopactwie jędrzejowskim, w związku z tym jest czczony jako patron diecezji kieleckiej. Wkład mistrza Wincentego w historiografię jest wzorem dla środowiska tworzonego przy archiwum. Poświęcenie zakładanego Towarzystwa opiece bł. Wincentego jest rozumiane jako akt kultu w aspekcie orędownictwa świętych oraz w odniesieniu do samej osoby uznanej przez Kościół za godną czci. Działania statutowe Towarzystwa są, więc aktami kultu bł. Wincentego Kadłubka. Prace Towarzystwa szczególnie naukowe wykonywane są jako dzieła archiwalne na rzecz diecezji kieleckiej, która w większej części wydzielona została z diecezji krakowskiej - z diecezji bł. Wincentego Kadłubka. 

Kaplica bł. Wincentego Kadłubka w archiopactwie w Jędrzejowie