VADEMECUM

Konto

Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach:

09 1240 1372 1111 0010 5764 7284

Nazwa odbiorcy:

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach

Adres odbiorcy:

ul. Jana Pawła II nr 3, 25-025 Kielce

Tytuł wpłaty:

składka członkowska

Tytuł (inny) wpłaty:

darowizna na cele kultu religijnego