Program wykładów

Studium Historii Diecezji Kieleckiej

lp.

nazwa wykładu

wykładowca

liczba godzin

rok realizacji

 

Rok I

Kategoria A

 

1.

Kapituły, parafie i klasztory w średniowieczu na terenie diecezji kieleckiej

dr P. Kardyś

10

2013/2014

2.

Sztuka romańska i gotycka na terenie diecezji kieleckiej

ks. dr P. Tkaczyk

10

3.

Historia diecezji kieleckiej

ks. dr. A. Kwaśniewski

10

4.

Sanktuaria diecezji kieleckiej

ks. dr. A. Kwaśniewski

10

5.

Archiwalia diecezji kieleckiej

prof. dr hab. W. Kowalski

10

 

Rok II

Kategoria B

 

6.

Kapituły, parafie i klasztory w nowożytności na terenie diecezji kieleckiej

 dr P. Kardyś

10

2014/2015

7.

Sztuka nowożytna i współczesna na terenie diecezji kieleckiej

 ks. dr P. Tkaczyk

10

8.

Archiwa i biblioteki diecezji kieleckiej

ks. dr. A. Kwaśniewski

10

9.

Rękopisy biblioteczne kapituły kieleckiej (XIV-XV wiek)

prof. dr hab. K. Bracha

5

10.

Sylwetki znaczniejszych postaci z terenu diecezji kieleckiej (duchowieństwo i świeccy)

prof. dr hab. W. Caban

10

11.

Dzieje Seminarium Duchownego w Kielcach (XVIII-XXI w.)

ks. dr. A. Kwaśniewski

5

 

Rok III

Kategoria C

 

12.

Kapituły, parafie i klasztory diecezji kieleckiej w XIX-XXI w.

 ks. dr A. Kwaśniewski

10

2015/2016

13.

Cmentarze na terenie diecezji kieleckiej

prof. dr hab. J. Szczepański

5

14.

Śladami świętych w diecezji kieleckiej

ks. dr A. Wilczyński

10

15.

Miejsca pamięci narodowej na terenie diecezji kieleckiej

prof. dr hab. A. Massalski

5

16.

Rękopisy i druki liturgiczne na terenie diecezji kieleckiej

ks. dr M. Kowalski

5

17.

Instytucje diecezji kieleckiej (XIX-XXI w.)

ks. dr. A. Kwaśniewski

5

18.

Nauczanie, Służba Boża, kultura religijna na ternie diecezji kieleckiej (X-XXI w.)

dr hab. B. Wojciechowska, prof. UJK

5