Dane ogólne o fili kursu w Miechowie

W roku akademickim 2014-2015, w związku z rozwojem dzieła archiwalnego jakim jest Studium Historii Diecezji Kieleckiej, otworzona została w Miechowie filia. Jako zadanie operacyjne filia nazywana jest popularnie kursem miechowskim. Celem fili jest przekazanie wiedzy na temat sanktuarium, klasztoru i parafii w Miechowie. Zadanie realizowane jest poprzez modlitwę przy Grobie Bożym, wykłady i ćwiczenia. Program realizowany w Miechowie jest fragmentem ogólnego programu Studium Historii Diecezji Kieleckiej (informacje o filii s. 201). Nowością organizacyjną kursu w Miechowie jest prowadzenie wykładów w scenerii najstarszego sanktuarium diecezji kieleckiej. Okoliczności te pozwalają na ukierunkowanie wykładów i ćwiczeń na aspekty sakralne i religijne. Poprzez przekaz wiedzy z dziedziny historii Kościoła kurs ma na celu pogłębienie wiary chrześcijańskiej i ukształtowanie elitarnej grupy diecezjalnej, z której wyłonią się osoby zdolne do działania na zewnątrz – bycia przewodnikami. Zgodnie z dynamiką rozwoju pierwszym etapem formowania grupy jest działanie „do wewnątrz” – wiedza i kształtowanie postaw uczesników. Drugi etap to ćwiczenia i świadectwo wiary – działanie „na zewnątrz” – bycie przewodnikiem - stróżem Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie.

 

Plakat zapowidający otwarcie filii