Nr OS-12/13                                                                     Kielce, dnia 7 października 2013 r.

DEKRET

 

 

Archiwum Diecezjalne w Kielcach zostało założone, jako odrębna instytucja naszej diecezji kieleckiej w roku 1939 przez mojego poprzednika śp. Biskupa Czesława Kaczmarka. Nadany wówczas statut podkreśla urzędowy i naukowy charakter utworzonej instytucji. Jako jedno z zadań postawiony został wówczas obowiązek przeprowadzania ćwiczeń upowszechniających wiedzę
o archiwaliach. Ćwiczenia miały być przeprowadzane ”przy porządkowaniu, katalogowaniu
i opracowywaniu naukowem[!] materiałów archiwum diecezjalnego” (paragraf 9).

Podejmując dzieło mojego poprzednika oraz mając na uwadze potrzebę badań nad dziejami Diecezji Kieleckiej, upowszechnianie wiedzy z dziedziny historii Kościoła oraz troskę o krzewienie kultury chrześcijańskiej w Kościele Kieleckim, niniejszym eryguję przy Archiwum Diecezjalnym
w Kielcach

STUDIUM HISTORII DIECEZJI KIELCKIEJ

            Utworzoną instytucję diecezjalną, polecam orędownictwu Patronów Diecezji:
Św. Stanisława i Błogosławionego Wincentego Kadłubka. Wykładowcom, pracownikom,
i uczestnikom Studium z serca błogosławię

                       

                                              

                                                                                              † Kazimierz Ryczan

                                                                                              BISKUP KIELECKI

 Ks. Andrzej Kaszycki

 KANCLERZ KURII