Cele:

  1. Cel badawczy – prowadzenie działalności naukowej polegającej na opracowywaniu inwentarzy zespołów archiwalnych, katalogów bibliotecznych oraz publikacji z historii diecezji kieleckiej.
  2. Cel wydawniczy – działalność serii wydawniczej „Biblioteka Archiwum Diecezjalnego w Kielcach”.
  3. Cel dydaktyczny i duszpasterski - wykłady z historii diecezji kieleckiej.