Posiadzenia TP ADK WK
lp. data i godzina temat referatu,
obrad statutowych
osoba referująca,
sporządzająca sprawozdanie,
lub artykuł prasowy
zdjęcia streszczenie,
sprawozdanie,
artykuł prasowy, plakat
 1  09.10.2012
godz.1630
 Kult bł. Wincentego Kadłubka (referat). Zebranie założycielskie (obrady).  ks. prof. dr hab. D. Olszewski (referat), E. Łęk-Nocula (sprawozdanie) kronika spotkań TPADK  
 2  13.11.2012
godz 1630
 Zbiór dokumentów pergaminowych i  papierowych Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (XIII-XX w.) dr Piotr Kardyś  

streszczenie

pth strona 35

 

 3  11.12.2012
godz. 1630
 Prezentacja książki ks. dr Tomasza Gocela pt. "Duszpastrerstwo w diecezji kieleckiej w latach II wojny światowej 1939-1945".

 Katarzyna Dobrowolska

Beata Czajkowska

 

 artykuł prasowy

recenzja str. 208

 4  08.01.2013
godz. 1630
 Inkunabuły zachowane w Bibliotece Parafialnej w Proszowicach.  Krzysztof Klata    
 5  12.02.2013
godz. 1630
 Duchowieństwo diecezji sandomierskiej i kieleckiej wobec Powstania Styczniowego.  prof. dr. hab. Wiesław Caban    
 6  12.03.2013
godz. 1630
 Poświęcenie nowego magazynu. Referat - O roli archiwum diecezjalnego.

 ks. prof. dr. hab. Anzelm Weiss

Katarzyna Dobrowolska

kronika spotkań TPADK artykuł prasowy
niedziela.pl
 7  09.04.2013
godz. 1630
 Obrady na temat Kursu Przewodników Diecezji Kieleckiej oraz na temat kształtu przyszłego zarządu TP ADK WK. ks. dr. Andrzej Kwaśniewski   sprawozdanie
 8  14.05.2013
godz. 1630
 Woda w służbie człowieka. Mariusz Śledzik kronika spotkań TPADK  
 9  19-21.04.2013  Wyjazd statutowy do Rabki.  Halina Radziejewska kronika spotkań TPADK  artykuł prasowy
film
 10  11.06.2013
godz. 1630
 Kult świętych patronów w prepozyturze kieleckiej w XVII-XVIII  wieku.  Anna Bernacka kronika spotkań TPADK  streszczenie  
 11  09.07.2013
godz. 1630
 Spotkanie integracyjne w diecezjalnym domu rekolekcyjnym w Skorzeszycach. - kronika spotkań TPADK  
 12  10.09.2013
godz.1630
 Geneza akt Konsystorza Kieleckiego (XVIII/XIX w.)
 ks. dr. Andrzej Kwaśniewski
   
 13  08.10.2013
godz 1630
 Zatwierdzenie statutu i wybór władz Towarzystwa.
 - kronika spotkań TPADK  
 14  18.11.2013
godz 1630
 Otwarcie bazy skanów (300 tys. zdjęć). Poświęcenie komputerów.

Władysław Burzawa

Agnieszka Dziarmaga

kronika spotkań TPADK niedziela.pl
ekai.pl
niedziela.pl

 15  10.12.2013
godz. 1630
 Specyfika zasobu i troska o kształtowanie archiwum zakonnego na przykładzie Archiwum Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
 s. Danuta Kozieł CSFN
kronika spotkań TPADK  streszczenie
 16  14.01.2014
godz. 1630
Dziewięć skarbów Kościoła Kieleckiego. Stan badań nad zbiorem rubrycel i schemantyzmów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

ks. dr. Andrzej Kwaśniewski

Agnieszka Diarmaga

 

streszczenie ekai.pl

pth strona 57
hm.kasaty.pl

diecezja.kielce.pl

jedrzejów-cystersi

 17

 11.02.2014
godz. 1600

Rękopisy biblioteczne Kapituły Kieleckiej (XIV-XV w.)

 prof. dr hab. Krzysztof Bracha

Agnieszka Dziarmaga

artykuł
plakat
niedziela.pl

diecezja.kielce.pl

 18

 11.03.2014

godz. 1600

Szczątki biblioteki i archiwum po klasztorze augustianów-eremitów w Książu Wielkim.

 dr Agnieszka Fluda-Krokos

ks. dr Andrzej Kwaśniewski

Patryk Kundera

streszczenie
hm.kasaty.pl

www.sak.net.pl

artykuł prasowy
plakat

diecezja.kielce.pl

wsd.kielce.pl

 19

 08.04.2014

godz. 1600

 Starodruki z księgozbioru kanonika kieleckiego Wojciecha Strzemeskiego (XVI w.)

ks. dr Andrzej Kwaśniewski

Ireneusz Kamiński

Mateusz Szostak

plakat

diecezja.kielce pl

wsd.kielce.pl

artykuł prasowy
RK 12 (2012), s. 87-107

 

 20

 13.05.2014

godz. 1600

Problemy filologiczne i teologiczne w tłumaczeniu moraliów Świętego Grzegorza Wielkiego

 ks. dr Adam Wilczyński

Kamil Dulewicz

Daniel Zadorski 

 

plakat
streszczenie

diecezja.kielce.pl

wsd.kielce.pl

 21

 10.06.2014

godz. 1600

Biblioteka kapitulna u progu reformy trydenckiej - pomnik kultury intelektualnej miasta Kielce 

 ks. dr. Andrzej Kwaśniewski 

Patryk Kundera

Ireneusz Kamiński

 plakat
ABMK 99 (2013), s. 43-92

diecezja.kielce.pl

wsd.kielce.pl

 22  08.07.2014

godz. 1600


Brazylijska Polonia - przeszłość i teraźniejszość 

ks. Kazimierz Długosz

Patryk Kundera

 plakat

streszczenie

diecezja.kielce.pl

 23

 09.09.2014

godz. 1600

Wojenne zniszczenia katolickich obiektów sakralnych diecezji kieleckiej na tle ogólnopolskim (1939-1945)

prof. dr hab. Ryszard Gryz

Ireneusz Kamiński

plakat

streszczenie

diecezja.kielce.pl

 24  09.10.2014
godz. 1600
Święto Patronalne Towarzystwa Przyjaciół Archiwum
Piśmiennictwo Historyczne Duchowieństwa Diecezji Częstochowskiej

ks. dr. Jacek Kapuściński

Mateusz Szostak

Patryk Kundera

plakat

streszczenie

diecezja.kielce.pl

wsd.kielce.pl

Niedziela Kielecka

 

 25

 04.11.2014

godz. 1600

Cmentarze kieleckie. Stan badań i problemy badawcze

prof. dr hab. Jerzy Szczepański

prof. dr hab. Urszula Oettingen

Patryk Kundera

Konrad Wójcik

plakat

streszczenie

diecezja.kielce.pl

wsd.kielce.pl

 26

 09.12.2014

godz. 1600

 Mieszkańcy Pińczowa do połowy XVII wieku w świetle najstarszych ksiąg metrykalnych: struktura zawodowa i etniczna
prof. dr hab. Waldemar Kowalski
 

 plakat

Niedziela Kielecka

 27

 13.01.2014

godz. 1600

Zasób Archiwum Parafialnego w Przyłęku Szlacheckim

dr Lech Frączek

Mateusz Szostak

Ireneusz Kamiński

 

 plakat

diecezja.kielce.pl

wsd.kielce.pl 

 

 28

10.02.2015

godz. 1600

Walny zjazd 

dr Piotr Kardyś

Władysław Burzawa

 

 sprawozdanie

diecezja.kielce.pl

Niedziela Kielecka

 29

 10.03.2015

godz. 1600

 Represjonowani księża diecezji kieleckiej działający na terenie województwa krakowskiego (1945-1956)

ks. prof. dr hab. Józef Marecki 

s. mgr. lic. Danuta Kozieł

 

 plakat

diecezja.kielce.pl

You Tube

 30

 14.04.2015

godz. 1600

Działalność społeczna ks. Kazimierza Sykulskiego (1905-1941)

 mgr Krzysztof Zemeła

dr Piotr Kardyś

 

 plakat

diecezja.kielce.pl

 31

 12.05.2015

godz. 1600

Wartości poznawcze źródeł inskrypcyjnych na przykładzie katedry kieleckiej  

prof. zw. dr hab. Waldemar Kowalski

Wojciech Cedro

Agnieszka Kania

 

 plakat

diecezja.kielce.pl
Niedziela Kielecka

facebook

 32

 09.06.2015

godz. 1600

Wybrane dokumenty Archiwum Diecezjalnego w Kielcach

dr Piotr Kardyś

dr Sylwia Konarska-Zimnicka

Łukasz Zarzycki

 

 plakat

diecezja.kielce.pl

facebook

"Niedziela Kielecka"

"Echo dnia" 1

"Echo dnia" 2

 33

08.09.2015

godz. 1600

Inwentaryzacja akt zespołów parafianych na przykładzie dekanatu bodzentyńskiego

dr Piotr Kardyś

mgr Marcin Medyński

Łukasz Zarzycki

mgr Maria Spława-Neyman

Władysław Burzawa

 

 plakat

diecezja.kielce.pl

facebook

Echo dnia

Niedziela Kielecka

Niedziela Kielecka spr.

 34

 09.10.2015

godz. 1600

Kancelaria dziekańska w Kurzelowie w XIX wieku

prof. dr hab. Roland Prejs

mgr Halina Radziejewska

mgr Władysław Burzawa

 

 plakat

diecezja.kielce.pl

Niedziela Kielecka

facebook

 35

 17.11.2015

godz. 1600

Akta parafii Prandocin
ks. dr Andrzej Kwaśniewski
 

 plakat

facebook

 36

 15.12.2015

godz. 1600

Jan Długosz jako "lada jaki klecha", czyli jaki tematów (nie) unikać przy stole
prof. dr hab. Waldemar Kowalski 
 

plakat

diecezja.kielce.pl

 Echo dnia

facebook

 37

 12.01.2016

godz. 1600

Mapy, plany i rysunki architektoniczne skasowanych klasztorów w guberni radomskiej

prof. dr hab. Jerzy Szczepański

mgr Maria SpławNeyman

 http://www.archiwum.diecezja.kielce.pl/index.php/fb/55-fotogaleria-tpadk/465-20160112-spotkanie

 plakat

diecezja.kielce.pl

facebook

 38  09.02.2016 Wspomninia o śp. ks. prof. Danielu Olszewskim w pierwszą rocznice smierci

prof. dr hab. Adam Massalski

ks. dr Paweł Tambor

Małgorzata Misztal

Katarzyna Dobrowolska

 

 plakat

diecezja.kielce.pl

wsd.kielce.pl

Niedziela Kielecka

facebook

 39  08.03.2016

Wspomnienie śmierci bł. Wincentego Kadłubka.

Katolicki dzień kobiet.

   

 plakat

diecezja.kielce.pl

facebook

 40 09.06.2016
Międzynarodowy dzień archiwów
   

 plakat

diecezja.kielce.pl

facebook