Cele

serii wydawniczej Biblioteka Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (BADK):

  1. Planowanie i organizowanie badań nad zasobem archiwum, organizowanie badań z dziedziny historii Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem dziejów diecezji kieleckiej. W tym sensie redakcja serii jest zespołem badawczym – instytutem naukowym archiwum.
  2. Wydawanie opracowań planowo przygotowanych w ramach prac związanych z celami archiwum.