Ks. Władysław Siarkowski

w przygotowaniu

Ks. dr Józef Zdanowski

w przygotowaniu.

Ks. mgr Franciszek Mazurek

w przygotowaniu

Ks. mgr Tomasz Wróbel

w przygotowaniu

Ks. mgr lic. Jan Szarek

w przygotowaniu

 

Ks. dr Andrzej Kwaśniewski

Dyrektor od dnia 26.06.2010-29.06.2015 roku.

 

Życiorys

Urodził się 22 lipca 1977 roku w Chmielniku. Pochodzi z parafii Gnojno, z którą związane było jego życie religijne: chrzest dnia 9 października 1977 roku, pierwsza spowiedź i pierwsza komunia święta w roku 1986, bierzmowanie dnia 9 maja 1992 roku. W latach 1984-1992 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Raczycach (gmina Gnojno). W latach 1992-1996 kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1996-2002 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W 2002 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskał stopień naukowy magistra teologii na podstawie pracy Parafia Gnojno w pierwszej połowie XIX wieku (1805-1863) napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Daniela Olszewskiego. Dnia 1 czerwca 2002 roku otrzymał święceniach kapłańskie z rąk ks. bp. prof. dr. hab. Kazimierza Ryczana. Po święceniach pracował, jako wikariusz w parafiach: Smardzowice (2002-2004) i Wzdół (2004-2005). W latach 2004-2009 był członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Kieleckiej. W latach 2005-2010 studiował historię Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Równolegle ze studiami historii Kościoła, w latach 2005-2007 studiował archiwistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2007 toku ukończył studia z archiwistyki, w tym też roku uzyskał licencjat z teologii. W roku 2010 obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Anzelma Weissa Księgozbiory parafialne w prepozyturze kieleckiej w XVIII wieku [streszczenie]. Praca ta była finansowana z granta naukowego ministerstwa. W latach 2010-2016 był dyrektorem Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. W latach 2010-2016 roku prowadził wykłady historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach . Od 2010 roku jest członkiem Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych. W latch 2011-2016 prwadził Koło Historyczne działające przy Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Od 2011 roku przynależy do kolegium redakcyjnego serii wydawniczej „Biblioteka Kieleckich Studiów Teologicznych”. Od 2011 roku przynależy do rady programowej rocznika Archiwum Państwowego w Kielcach - „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”. Od 2012 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. Od 2012 roku jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach (TPADWKK). Od 2013 roku przynależy do rady naukowej periodyku "Veritati et Caritati" (Częstochowa). Od 2013 roku jest dyrektorem Studium Historii Diecezji Kieleckiej. W ramach studium prowadzi wykłady: Historia diecezji kieleckiej, Sanktuaria diecezji kieleckiej i inne. Od 2014 roku jest redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Biblioteka Archiwum Diecezjalnego w Kielcach”. Prowadzi badania naukowe zakresu bibliologii i archiwistyki oraz historii diecezji kieleckiej. Od 2016 roku jest członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

 

bibliografia podmiotowa

bibliografia przedmiotowa