Archiwum Diecezjalne w Kielcach

www.facebook.com/archiwumdiecezjalnekielce 

Oratorium Świętych Diecezji Kieleckiej

www.facebook.com/oratoriumswietychdiecezjikieleckiej 

Kurs Przewodników, Studium Historii Diecezji Kieleckiej

www.facebook.com/kursprzewodnikowdiecezjikieleckiej 

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach

www.facebook.com/towarzystwoprzyjaciolarchiwumdiecezjalnego 

 

Diecezja Kielecka

www.diecezja.kielce.pl

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
www.wsd.kielce.pl

Koło Historyczne Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

wsd.kielce.pl/dzialalnosc-alumnow/kolo-historyczne/

www.facebook.com/khwsdkielce 

Duszpasterstwo Akademickie w Kielcach
www.wesola54.pl

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

http://www.oessh.opoka.net.pl/index.php

 

 

Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie

www.jedrzejow-cystersi.pl/

Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych

www.sak.net.pl/

www.facebook.com/StowarzyszenieArchiwistowKoscielnych 

Siostry Prezentki

www.prezentki.opoka.net.pl/index.php?menu=strona_glowna

 

Parafia Ćmińsk

www.parafia.cminsk.pl/

Parafia Chlewice

www.chlewice.pl/strona-glowna.html

Parafia Drochlin

www.parafia.drochlin.pl

Parafia Książ Mały

www.ksiazmaly.kielce.opoka.org.pl/

Parafia Leszczyny
www.swiety-jacek.pl

Parafia Łopuszno

http://parafialopuszno.pl/

Parafia Miechów

http://www.parafiamiechow.pl/

Parafia Piotrkowice k. Chmielnika

http://www.loreto.pl/

Parafia Proszowice
www.parafiaproszowice.pl

Parafia Szczaworyż

www.parafiaszczaworyz.pl/

 

 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej

https://pl-pl.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Historyczne-Oddzia%C5%82-w-Skar%C5%BCysku-Kamiennej/175145342658804

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach

http://pttkkielce.pl/

Centrum Informacji Turystycznej w Busku-Zdroju

http://busko.travel/

Stowarzyszenie Miłośników Pęczelic

https://pl-pl.facebook.com/Peczelice

Radio eM

http://em.kielce.pl/informacje